Poskytujeme sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby v různých formách:

ambulantní (stacionáře, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna), terénní (raná péče) a pobytové (týdenní stacionář, odlehčovací služba).

Pomoc má mnoho tváří, vyberte si tu Vaši: