Doprovázíme děti a dospělé s mentálním a tělesným postižením tak, aby mohli žít s ohledem na jejich handicap běžným způsobem života.

Pomoc má mnoho tváří, vyberte si tu Vaši: