Jsme přesvědčeni, že lidé s postižením mají svou nezastupitelnou hodnotu a místo ve společnosti, a proto se jim snažíme vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují.

Podpořte nás a pomozte nám tuto vizi naplnit.

 Jak?

Členem se může stát každý, fyzická i právnická osoba, která se přihlásí a zaváže podporovat naši činnost pravidelným finančním příspěvkem

 
 

Proč?

Protože Váš pravidelný dar nám umožňuje být pohotově k dispozici tam, kde je potřeba - v rodinách, kde se narodilo dítě, které musí překonávat různé těžkosti - má třeba Downův syndrom, dětskou mozkovou obrnu, nebo se z nějakého důvodu opožďuje ve vývoji; dále u mladých dospělých, kteří v důsledku těžkého postižení potřebují podporu od druhé osoby a absolventů praktických škol a speciálních odborných učilišť, kteří v době vstupu do služby nejsou vzhledem ke svým dovednostem, schopnostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném, asistovaném, či chráněném zaměstnání.

V současné době doprovázíme 287 rodin dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením. Spolu s Vámi jim umožníme žít život podle svých představ.

Když do toho půjdete s námi

Stanete se členem komunity lidí, díky kterým můžeme tvořit z našeho centra místo, kde se naši klientu cítí dobře. Budeme vám zasílat náš pravidelný zpravodaj, ve kterém se dočtete, jak vaše peníze pomáhají, a pozvánky na všechny naše akce.

Děkujeme!

Máte dotazy nebo se chcete o nás dozvědět více?

Napište nám na klub@diakonie-praha.cz nebo kontaktujte naši dárcovskou podporu.