finanční dar

 

 

Naše organizace je financovaná z veřejných rozpočtů, z finančních darů nadací, jednotlivců a firem. Další část prostředků získáváme díky tržbám za služby (příjmy od klientů, příspěvky na péči) a z prodeje výrobků Sociálně terapeutické dílny. 

Každý finanční příspěvek nám umožňuje být k dispozici tam, kde je potřeba. Podpořte nás a pomáhejte spolu s námi.

Jak? Možností je hned několik:

  • převodem na účet střediska Diakonie Praha
    • Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 182-0127747339/0800
  • prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz

Potvrzení o daru

Pokud požadujete vystavení potvrzení o daru, napište, prosím, na fundraising@diakonie-praha.cz a my se vám ozveme.

Finanční dar je možné darovat jako:

  • Fyzická osoba nebo živnostník – dle zákona o daních z příjmů lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši min. 1.000 Kč nebo 2 % základu daně a max. 10 % hodnoty základu daně; do 15.2. odevzdejte doklad o daru (potvrzení o přijetí daru) svému zaměstnavateli, příp. uplatněte ve svém ročním zúčtování.
  • Právnická osoba – hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizaci lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výši min. 2.000 Kč a max. 5 % základu daně; finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty; dokladem je opět potvrzení o přijetí daru.

Podpořte nás prostřednictvím Darujme.cz