finanční dar

 

Naše organizace je financovaná z veřejných rozpočtů, z finančních darů nadací, jednotlivců a firem. Další část prostředků získáváme díky tržbám za služby (příjmy od klientů, příspěvky na péči) a z prodeje výrobků Sociálně terapeutické dílny. 

Každý finanční příspěvek nám umožňuje být k dispozici tam, kde je potřeba. Podpořte nás a pomáhejte spolu s námi.

Jak? Možností je hned několik:

  • klasickým bankovním převodem na dárcovský účet střediska Diakonie Praha, Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 182-0127747339/0800
  • prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz
  • klasickým bankovním převodem na sbírkové konto střediska 20001-127747339/0800 (máme otevřenou veřejnou sbírku pod číslem MHMP 832426/2021)
  • přes QR kód na sbírkové konto střediska 20001-127747339/0800 (QR kód je třeba naskenovat přímo do vaší mobilní aplikace internetového bankovnictví)

QR kód

Potvrzení o daru

Pokud požadujete vystavení potvrzení o daru, napište, prosím, na fundraising@diakonie-praha.cz a my se vám ozveme. (Pokud přispějete na sbírkové konto, nebudeme Vás jmenovitě evidovat ve veřejném seznamu dárců, ale vaše finanční podpora bude součástí hromadné veřejné sbírky.)

Odesláním vyplněného formuláře či finančního příspěvku berete na vědomí podmínky zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti se dozvíte zde.

Finanční dar je možné darovat jako:

  • Fyzická osoba nebo živnostník – dle zákona o daních z příjmů lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši min. 1.000 Kč nebo 2 % základu daně a max. 10 % hodnoty základu daně; do 15.2. odevzdejte doklad o daru (potvrzení o přijetí daru) svému zaměstnavateli, příp. uplatněte ve svém ročním zúčtování.
  • Právnická osoba – hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizaci lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výši min. 2.000 Kč a max. 5 % základu daně; finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty; dokladem je opět potvrzení o přijetí daru.

Podpořte nás prostřednictvím Darujme.cz