Zahájení výběrového řízení na veřejnou stavební zakázku

18.1.2021 bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou stavební zakázku "Vybudování domova se zvláštním režimem".

Zahájení výběrového řízení na projekt DZR
Zahájení výběrového řízení na veřejnou stavební zakázku

Předmětem této investiční akce je nástavba 2. NP na již zastavěnou část 1. NP, přístavba a stavební úpravy objektu Vlachova 1502/20 s cílem vybudovat prostory pro pobytovou sociální službu poskytující péči osobám s poruchou autistického spektra. 

Stavba bude spolufinancována z dotačního programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 (Výzva číslo 5) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Zájemci o účast naleznou informace k zadávacímu řízení na odkaze níže:

Základní informace o zadávacím postupu | NEN (nipez.cz)