Výroční zpráva 2020 aneb Jak se nám dařilo minulý rok?

26. července 2021

Shrnutí roku uplynulého, co se dělo, bilance, čísla a zhodnocení... Jak se nám dařilo v minulém roce si můžete přečíst ve Výroční zprávě Diakonie Praha 2020. 

K náhledu a ke stažení ZDE.

Výroční zpráva 2020 aneb Jak se nám dařilo minulý rok?
26. července 2021 - Výroční zpráva 2020 aneb Jak se nám dařilo minulý rok?

Úvodní slovo

"Vážení a milí přátele střediska Diakonie Praha,


uplynulý rok byl jedním z nejtěžších v historii střediska. Pod podobnou větu by se mohla jistě podepsat většina organizací nejen v sociálních službách, ale i v různých oblastech společnosti. Na rozdíl od mnoha dalších společností a firem si však na nepřízeň osudu nemůžeme stěžovat. Obtíže spojené s pandemií ukázaly sílu a charakter všech pracovníků, po finanční stránce a stabilitě služeb jsme na tom nejlépe v historii našeho střediska, a hlavně, všichni klienti jsou zdraví nebo uzdravení, většinou i proočkovaní. Všechny obtíže jsou ovlivněné zejména nejistotou pro běžné plánování činnosti, které musíme neustále přizpůsobovat okolnostem a vládním nařízením. Zároveň není žádoucí ustrnout v každodennosti a nepřemýšlet o dlouhodobější strategii. Je však vhodné a odpovědné takto uvažovat, když nevíme, co přinese příští týden? Jistě nečekáte, že ode mne uslyšíte negativní odpověď, přestože míra předvídatelnosti je menší než kdykoliv dříve. Každopádně už loni tato strategie přinesla svoje ovoce. Rozšířili jsme domov pro osoby se zdravotním postižením v Dolních Počernicích, kde pro klienty vzniklo deset nových lůžek. Dále jsme zavedli pravidelné víkendové odlehčovací služby, a to dvakrát do měsíce. Musím zmínit též přechod celé jedné služby – rané péče pod Středisko celostátních programů a služeb, a to od ledna letošního roku, přičemž jsme se na tento okamžik připravovali celý minulý rok. Raná péče postupným rozšiřováním do dalších krajů
získala nadregionální charakter, a proto i podobné reorganizace patří ke strategickému uvažování. Věřím, že se služba nadále bude rozšiřovat a stovkám rodin poskytne potřebnou oporu. V uplynulém roce jsme také začali plánovat zřízení zcela nové služby, a to domova se zvláštním režimem pro lidi s poruchou autistického spektra. Chceme pomoci devíti rodinám, které se neúnavně starají o své dospělé děti, jejichž míra potřebnosti péče je oproti ostatním lidem s postižením neporovnatelná. Stavět začneme již letos a věřím, že od ledna 2023 přivítáme první klienty.

Děkuji vám všem, kteří jste byli pro nás v loňském roce, a nadále zůstáváte, velkou oporou, a že nesete s námi malá i velká břemena."

Mgr. Jakub Suchel

ředitel střediska

 

Kompletní Výroční zpráva Diakonie Praha 2020 ke stažení ZDE.