Střípky z roku 2019

3. ledna 2020

V roce 2019 proběhlo v Diakonii Praha mnoho nejrůznějších akcí a aktivit.

Tyto aktivity a akce připravila, pro své klienty a jejich rodiny a pečující, pracoviště Na palubě, Zvonek, Ratolest, Sociálně terapeutická dílna a Raná péče, ale i samotné středisko Diakonie Praha. 

Nezapomnělo se ani na dárce a partnery, kteří Diakonii Praha a její jednotlivá pracoviště po celý rok podporovali. Akce a aktivity byly uspořádány i pro samotné zaměstnance.

Děkujeme všem za podporu! 

2019 s Vámi za námi!

Střípky z roku 2019
3. ledna 2020 - Střípky z roku 2019