Společně vykonáme daleko větší věci.

16. dubna 2018

Od ledna do března 2018 probíhala výstava fotografií ze služeb Diakonie Praha ve Farním sboru ČCE v Praze Dejvicích, který je od roku 2001 naším partnerským sborem. Přinášíme vám rozhovor se sborovou sestrou paní Martou Študentovou.

Rozhovor se sborovou sestrou
16. dubna 2018 - Společně vykonáme daleko větší věci.

 

Jste dlouhodobými partnery pracoviště Diakonie ve Stodůlkách. Jak toto partnerství začalo?

Naše partnerství začalo tak, že jsme si říkali, že bychom rádi nějak podpořili činnost Diakonie a jelikož na Praze 6 Diakonie žádné středisko nemá, nabízelo se jako nejbližší právě to ve Stodůlkách. Ještě předtím byla takovou hlavní „spojkou“ členka našeho sboru paní Dana Caldová, která středisko ve Stodůlkách v roce 1994 zakládala. Ta vždy před Vánocemi přijela s klienty, kteří zpívali během bohoslužeb.

V čem vidíte hlavní význam tohoto partnerství?

Naše podpora stojí na dvou pilířích. Tím prvním je modlitební podpora, která je důležitá, stejně jako podpora finanční. Tu jsme započali uspořádáním tzv. "Bienále pro Diakonii", během kterého se dražila výtvarná díla. Díky této společné aktivitě jsme přijali středisko Diakonie ještě více za své. Postupem času se členové sboru také angažovali v dozorčí radě střediska.

Díky výtěžku z Bienále byl vybudován prostor stacionáře pro mladé dospělé s postižením, které jste nyní společně s dalšími službami Diakonie prezentovali na výstavě fotek ve vašem sboru. Jakou jste měli odezvu?

Jelikož dochází od roku 2016 k postupnému slučování středisek Diakonie v Praze, lidé přestali mít trochu jasno v tom, co nové celopražské středisko poskytuje. Výstavou jsme tak chtěli představit pestrost vašich služeb od rané péče, přes ambulantní služby až po služby pobytové. V současné době chceme také posílit komunikaci s partnerskými sbory připojeným středisek a rozšířit vzájemnou spolupráci. Společně tak můžeme vykonat daleko větší věci. Také už máme dobrou zkušenost s tím, že společná práce a projekty jsou tím nejlepším tmelicím prvkem.

P1090764

Takovou společnou aktivitu chystáte již nyní, v květnu proběhne tradiční dobročinný bazar. Kam mohou případní zájemci zavítat?

Dobročinný bazar se bude konat od úterý 15. do pátku 18. května (PO-ČT od 13.30 do 19 hod, PÁ od 13.30 do 18 hod) v prostorách Farního sboru ČCE v Praze Dejvicích (Dr. Zikmunda Wintra 15, 160 00 Praha 6). Máme radost, že akce má již vybudovanou tradici a lidé z okolí si nás již pamatují a ptají se, kdy už bude další bazar. Vnímáme to jako skvělou příležitost, jak otevřít lidem dveře našeho kostela, kam se jindy lidé zdráhají nakouknout. Akcí chceme připomenout, že i takové místo hraje v naší městské čtvrti svou roli. Už nyní se nám hlásí na výpomoc lidi i mimo církev a náš sbor. Chceme proto povzbudit i další, kdo by se chtěli zapojit do organizace, aby nás neváhali kontaktovat na emailu dejvice@evangnet.cz nebo na telefonním čísle 739 246 347. Těšíme se na Vás!

Za rozhovor děkuje Tereza Háčková