Spojenými silami na pomoc Maxíkovi

18. května 2020

Spojenými silami se poslední měsíc snažíme přemoci pandemii koronaviru a zdá se, že se nám to snad daří. V menším a v jiné oblasti se o totéž denně pokoušejí Maxík a jeho rodiče.

Spojenými silami na pomoc Maxíkovi
18. května 2020 - Spojenými silami na pomoc Maxíkovi

Aby Maxíka postavili na nohy, dělají všechno možné. Maxík má totiž dětskou mozkovou obrnu, která postihla hlavně dolní končetiny. Proto od narození intenzivně denně rehabilituje a výsledky se dostavují. Z „nehybného“ miminka je 4letý cyklista, který na upraveném kole dojede, kam potřebuje. Jenže dojít si, kam chce, mu zatím nejde…

Maxíkovy rodiče vyhledávají aktivně služby a terapie, které jim mohou pomoci. Kromě fyzioterapie a ergoterapie je to i Raná péče Diakonie, terénní sociální služba pro rodiny s malými dětmi se zdravotním postižením. A právě z této naší spolupráce vznikl nápad napsat projekt a žádost na získání finanční podpory potřebné k fyzioterapii na Neurorehabilitační klinice Axon.

Intenzivní 4 hodinová rehabilitace v Axonu využívá koncept TheraSuit Method®, ve které se používá speciální „kosmický“ obleček. Pomocí tohoto oblečku lze tělo zkorigovat tak, aby se co nejvíce přiblížilo fyziologickému držení. Intenzita terapie vytváří novou paměťovou stopu, díky níž se Maxík naučí nové pohybové vzory, které využije pro vlastní pohyb.  

Terapie není hrazená z veřejného zdravotního systému, rodiny si proto shánějí finance, kde se dá. Nejčastějším zdrojem bývají právě nadace.

Rodina ve spolupráci s poradkyní Rané péče Diakonie vybrala individuální projekt Pomozte dětem, který pravidelně vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti. Tento projekt ovšem nemohou rodiče podat přímo, ale musí být zaštítěn organizací. A právě v rámci projektu krůček po krůčku k samostatné chůzi se propojili dosud neznámí „členové týmu“. Kromě maminky, která projekt napsala, to byla a je poradkyně rodiny i vedoucí služby Raná péče Diakonie, koordinátorka FR a PR a finanční manažerka střediska Diakonie Praha.

A právě v tom vnímáme paralelu se současnou situací. Pro dobrou věc se nezištně spojí lidé, kteří se třeba jindy v této sestavě už nesetkají. Maxíkovo každodenní omezení volného pohybu se v těchto dnech palčivě dotýká i nás. Společně to ale jistě zvládneme.

Většinou se my v Diakonii Praha snažíme sehnat podporu a finance primárně pro celé středisko a jeho služby. Bohužel není v našich silách řešit běžně individualizovanou podporu pro naše klienty, nicméně občas jsou i výjimky. A pokud se jedná o situaci, kde opravdu není jiná cesta, rodina je aktivní a nápomocná, pak i nám to nedá a zapojíme naše síly. V tomto případě se vyplatilo, žádost byla schválena a Maxík může doslova „jít o krůček dál“.