Rozvolňování opatření a plán otevření našich služeb

14. května 2020

V souvislosti s rozvolňováním opatření se i nám chýlí čas, kdy budeme moci obnovit provoz sociálních služeb, které byly kvůli pandemii koronaviru dočasně pozastaveny. Ve službách po celou dobu otevřených se prozatím podařilo vše udržet bez problémů a ve zdraví. Snad se tento stav ustálí a máme všichni lepší vyhlídky před sebou. 

Rozvolňování opatření a plán otevření našich služeb
14. května 2020 - Rozvolňování opatření a plán otevření našich služeb

Všechny doposud uzavřené služby se otevřou 25. 5. 2020, a to pro klienty do věku 50 let. Starší uživatelé mohou služby čerpat od 22. 6. 2020. Znovuotevření se týká Denního stacionáře Na palubě, Týdenního stacionáře Na palubě, Denního stacionáře Ratolest, Centra Denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Raná péče Diakonie bude též znovu fungovat v běžném režimu. 

Plán otevření služeb Diakonie Praha

Domov pro OZP Zvonek, Chráněné bydlení Zvonek a Odlehčovací slzžba Na palubě fungovaly po celou dobu krize. Velké díky patří pracovníkům v první linii!

Dále od 11. 5. jsou klientům pobytovek povoleny vycházky a od 25. 5. 2020 se mohou těšit i na návštěvy.

Všechna epidemiologická a preventivní opatření stále dodržujeme.