Rozhovor s pečovatelkou roku 2018 - Jitkou Morčušovou

15. března 2019

Přinášíme Vám krátký rozhovor s paní Jitkou Morčušovou, naší kolegyní z přímé péče Diakonie Praha, která byla závěrem loňského roku oceněna v soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatelka roku 2018. 

Jak jste se od oboru kartografie dostala k oboru sociální služby?

Odpověď je zcela prozaická - vzhledem ke změně bydliště a nutnosti zabezpečit potřeby rodiny jsem volila zaměstnání ve slušné dojezdové vzdálenosti. Zdejší mateřskou školu navštěvoval dříve i můj syn, tak mně zdejší zařízení bylo blízké, zrovna se otvíral stacionář a prošla jsem výběrovým řízením... .

Co je/bylo pro Vás motivací pro práci pečovatelky?

Pocit, že dělám povolání, které mi dává smysl.

Jak dlouho tuto práci vykonáváte, jak dlouho pracujete v Diakonii Praha?

Letos v létě ukončím desátý rok práce v Diakonii.

Na co se do práce těšíte?

Těším se na různé aktivity, zážitkové dny, pobyt na zahradě, letní výjezd...

Co považujete za důležité při práci s klienty s handicapem?

Nedávat najevo svou převahu a jednat s klienty klidným hlasem.

Je něco, co byste ráda změnila/zlepšila v tomto oboru? Pokud ano, co by to přesně bylo?

Určitě by byla fajn zařízení, kde by byly úžeji secifikované handicapy a tím pádem i potřeby klientů, větší společné prostory, dvoulůžkové pokoje.

Co je na Vaší práci nejvíce náročné?

Jak bych to řekla? Nic a všechno - asi jak kdy.

Jak vnímáte své ocenění v soutěži Pečovatelka roku 2019?

Hlavně si cením samotného návrhu na ocenění mými nadřízenými. To, že to dojde "těchto konců", to jsem nečekala.

Jaké vlastnosti by měl mít ideální pracovník v přímé péči, který je v úzkém kontaktu s lidmi s postižením?

Měl by být empatický, klidný, předvídavý, přizpůsobivý.

Co byste doporučila/poradila začínajícím pracovníkům v přímé péči?

Otevřené oči a srdce.

Jak nejraději trávíte volný čas, co je pro Vás ideální relax?

Mám ráda přírodu - vycházky, četbu, hudbu, naše psy a kočky a všechny zajímavosti o Česku.

Na co jste nejvíce pyšná?

Teď přeci můžu být pyšná na mé ocenění!

Rozhovor s pečovatelkou roku 2018 - Jitkou
15. března 2019 - Rozhovor s pečovatelkou roku 2018 - Jitkou Morčušovou