Raná péče? S tou počítáme!

18. ledna 2017

S novým rokem spouštíme projekt rané péče, který má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o existenci, užitečnosti a specifikách této služby. Raná péče je relativně mladá, navíc terénní, takže sídlí mimo místo, kde je uživateli poskytována. Obce, ve kterých naši klienti bydlí, tak mnohdy nevědí, že rodiny službu užívají. Stejně tak nejsou schopny vyjádřit potenciální potřebnost pro případ, že potřeba služby pro rodinu v obci nastane v budoucnu. Díky nadaci Avast spouštíme od 1.1. informační kampaň, která poběží po dobu jednoho roku a během které chceme zvýšit povědomí o rané péči v 57 obcích s rozšířenou působností ve třech krajích (Středočeský, Plzeňský, Ústecký).

Raná péče? S tou počítáme!
18. ledna 2017 - Raná péče? S tou počítáme!

Rodin, které ranou péči užívají, je relativně málo a jsou v situaci, kdy své potřeby na úrovni obce nedeklarují; poskytovatelé služby, která je terénní, mají rozsáhlou působnost. Tyto skutečnosti působí dojmem, že po službě není poptávka, často se o její existenci v obci vůbec neví.

 Očekávaným výsledkem našeho projektu je, že obce získají ucelenou informaci o všech poskytovatelích rané péče ve svém regionu a budou vnímat ranou péči jako službu, která pomáhá rodinám s dětmi raného věku s různými typy postižení.

 Nadace Avast bude po jednoho roku financovat nového pracovníka rané péče, který se bude potkávat se zástupci sociálního odboru. Cílem je navázání osobního kontaktu s vedoucí sociálního odboru obce, vysvětlení přínosu služby a mechanismu jejího plánování, včetně vyjádření žádoucí změny.

 Děkujeme nadaci Avast za finanční podporu projektu.

 Tým Rané péče Diakonie

 

Tento projekt je podpořen Nadací Avast.

stažený soubor