Předání vysvědčení plné emocí

7. února 2023

Vysvědčení budí emoce u žáků, pedagogů i rodičů. Svým způsobem je vyvrcholením práce studentů i vyučujících. Začátkem února si chvíle radostného napětí a očekávání prožila také část našich klientů z krčského Domova pro osoby se zdravotním hendikepem spolu se svými vyučujícími ze Střední školy Euroinstitutu v Praze.  

Předání vysvědčení budí
7. února 2023 - Předání vysvědčení plné emocí

Euroinstitut je pět speciálních škol zaměřených na vzdělávání žáků s kombinovaným hendikepem různého druhu, formy i stupně. Žáky a učni nejsou děti, ale jedinci širokého věkového spektra od mladých lidí po žáky středního věku, převážně klientů domovů pro osoby se zdravotním znevýhodněním, domovů se zvláštním režimem a chráněného bydlení.  

Vzdělávání je v Euroinstitutu pro všechny žáky bezplatné a vyučují se pečovatelské služby, zednické a stavební práce, košíkářství a kartáčnictví, služby zaměřené na úklid a výpomoc. Praktická škola jednoletá a dvouletá je pak určena pro žáky s těžkým mentálním hendikepem, s více vadami nebo s poruchou autistického spektra. Ve všech oborech se klade důraz na praktickou výuku. Jednotlivé ročníky lze v případě potřeby rozložit, či opakovat. Po úspěšném ukončení oboru mohou studenti navázat oborem dalším.  

A jaké byly okamžiky předání vysvědčení? Předávání pololetních vysvědčení a slovních hodnocení proběhlo pro část diakonických žáků společně s žáky, kteří přijíždějí z rodin. Předání paní učitelky zahájily slavnostní fanfárou. Význam události jsme podpořili drobným občerstvením a pizzou, která byla studentům odměnou za jejich opravdu pilnou práci. S žáky se pracuje moc dobře, do školy chodí rádi, natěšení a dobře naladění,“ říká zástupkyně ředitele ze Střední školy Euroinstitut v Praze Kateřina Bláhová. 

Smyslem práce je naučit žáky více samostatnosti a poskytnout jim vzdělání, na které naváže možnost jednoduchého zaměstnání. 

Přejeme stálou radost z učení a poznávání!