Pomáhejte s námi!

11. února 2019

Máte chuť udělat  dobrý skutek i jindy než jen na Vánoce?

Možností je hned několik. Můžete nás podpořit finančně na našem dárcovském účtu určeném pro veřejnou sbírku: 182-0127747339/0800 anebo na serveru www.darujme.cz, kde můžete podpořit naše aktuální projekty dle vlastního výběru.

Pomáhejte s námi!
11. února 2019 - Pomáhejte s námi!

Další možností jsou např. zorganizovat pro nás sbírku s vaší inspirací. Pro ukázku takové inspirace uvedeme např. únorovou sbírku "Skautské bruslení", o které jsme Vás informovali.

Do konce března je také sbírka v Kadeřnictví Tereza Winkelmannová, o které se můžete dočíst i v časopise Rytmus života ze 7.1. Paní Winkelmannová má přímou zkušenost se službou Rané péče Diakonie Praha. Rozhodla se podpořit veřejnou sbírkou tuto konkrétní službu. Z kadeřnictví Tereza W. si tedy můžete odnést nejen dobrý pocit z toho, že jste přispěli na dobrou věc, ale i nový účes či inspiraci na vlastní projekt / sbírku pro Diakonii Praha.

Moc paní Winkelmannové děkujeme a přejeme mnoho spokojených zákazníků / přispěvatelů.

01