Nové defibrilátory k dispozici v Diakonii Praha

12. března 2019

Rádi bychom Vás informovali, že Diakonie Praha zakoupila tři přenosné defibrilátory. Cílem je rozšířit síť těchto přístrojů, které slouží k resuscitaci v krizové situaci a pomáhají k záchraně života. Pořizování externích defibrilátorů je aktuálně největším trendem v poskytování první pomoci.

Užitečnost defibrilátorů potvrzuje MUDr. Petr Janský z Kliniky kardiovaskulární chirurgie FN Motol: „Automatizované externí defibrilátory mohou pomocí elektrického výboje zachránit život lidem, které postihne náhlá srdeční příhoda spojená se zástavou krevního oběhu. Výhodou je, že první pomoc těmito přístroji může být v případě potřeby poskytnuta i vyškolenými laiky mimo zdravotnické zařízení. Časnou defibrilací tak výrazně vzrůstá pravděpodobnost úspěšného obnovení krevního oběhu.“

Zaměstnanci Diakonie Praha jsou vyškoleni k užití těchto defibrilátorů. Připravujeme také zábavně-vzdělávací akce pro veřejnost na našich pracovištích, kde profesionální záchranáři předvedou práci s těmito přístroji.

kurz práce s defibrilátory

Umístění našich defibrilátorů je registrováno v aplikaci Záchranka. Tři defibrilátory, které jsme zakoupili, jsou k dispozici i pro veřejnost na těchto adresách a v těchto hodinách:

1/ Na palubě, Vlachova 1502/20, Praha 13, 155 00, pondělí 7:00 až pátek 17:00

2/ Ratolest, Saratovská 3392/8, Praha 10 – Strašnice, 100 00, všední dny 7:00 – 16:00

3/ Zvonek, Šípková 1838/1, Praha 4 – Krč, 142 00, denně 7:00 – 18:00

Označení defibrilátoru AED

Chceme podpořit trend, ve kterém se Česko řadí k předním zemím, ve které i laická veřejnost přispívá k záchraně lidských životů! Zdravotnická záchranná služby hl. m. Prahy provedla loni přes 700 zásahů v terénu, kdy došlo k náhlé zástavě oběhu a srdeční činnosti. Více než 80 % takových případů řešili akutně na místě nezdravotníci ještě před příjezdem záchranky. „AED je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje. AED dodá srdci ve stavu komorové fibrilace řízený elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu.“ říká profesionální záchranář pan Norbert Bidrman.

Prosím, sledujte náš Facebook a web pro další informace o připravovaných akcích. Budeme se těšit na setkání s Vámi!

Zakoupili jsme defibrilátory
12. března 2019 - Nové defibrilátory k dispozici v Diakonii Praha