Na návštěvě v šapitó rodiny Berouskových...

24. listopadu 2016

 

Za podzimního večera 24. 11. 2016 se náš tým stacionáře Na palubě vydal společně s klienty na představení do Cirkusu Berousek.

 

Naší početnou večerní družinou byli Tomáš K., Míša J., Honza K., Honza M., Jára H., Jirka K., Honza R. A Pavel S. a jejich věrným doprovodem byli Honza S., Přemek P., Pepa T., Aneta V. a Miluše K.  

Na návštěvě v šapitó rodiny Berouskových...
24. listopadu 2016 - Na návštěvě v šapitó rodiny Berouskových...

 

 Cirkus stál na Lukách, což je nedaleko od našeho stacionáře, a tak jsme se lusknutím prstů ocitli před ohromným šapitó rodiny Berouskových. Přestože byla cesta k lóži trochu trnitá a složitá, nenechali jsme si vzít naše nadšení a těšili jsme se, co přijde.

 Hned po zaznění prvních tόnů hudby jsme hned věděli, že jsme se sem nevydali nadarmo a krásné představení umělců na kolečkových bruslích nás doslova uchvátilo…a mnoho dalšího! Míšu J. obzvlášť zaujalo představení koní, Jirku K. zase náročné gymnastické cviky, Honzovi M. se líbilo vše a také všemu hbitě a dlouze tleskal, Honzovi K. krásné představení gymnastů na trampolíně a Jeníkovi R. jakékoliv číslo s hudbou, které mohl tanečně doprovázet. Nejvíce se ale nám všem líbilo závěrečné představení slavných šesti medvědů s cibulkou. Z cirkusu jsme odcházeli pozitivně naladěni a nabití novou energií.

           Děkuji kolegům za jejich plné nasazení a ochotu se podílet na výletě ve večerních hodinách. Také bych rád poděkoval Pavlu S. za jeho velkou pomoc s vozíky a občerstvením.

 Těšíme se zase příště!

 Za stacionář Na palubě Josef Trnka