KRIZOVÝ INTERVENT/INTERVENTKA do SOS centra

SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobným situacím předcházet a podporuje je v řešení problému vlastními silami.

Sociální pracovník/sociální pracovnice do SOS centra
KRIZOVÝ INTERVENT/INTERVENTKA do SOS centra

Nabízíme:

- zajímavou a smysluplnou práci s cílovou skupinou dospělých a dětí od 11 let na zkrácený úvazek (0,5 úvazku = 20 hodin týdně)
- důkladné a odborné zaškolení
- empatický a zkušený tým od kterého se můžete inspirovat a který Vám podá pomocnou ruku
- supervizi a vzdělávání zaměstnanců
- prostor pro vlastní iniciativu 
- výborná dostupnost pracoviště
 

Očekáváme:

- vzdělání VŠ v oboru sociální práce
- výcvik krizové intervence
- odolnost k psychické zátěži, vyzrálost, schopnost sebereflexe
- schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
- ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet
- trestní bezúhonnost
- psychoterapeutický výcvik výhodou

Náplň práce

- poskytování krizové pomoci
- přímá práce s klienty: krizová pomoc tváří v tvář, telefonická krizová intervence, chatové poradenství
- související administrativa
- spolupráce při aktualizaci standardů a metodik práce
- účast na týmových poradách a supervizích
- podílení se na dalším rozvoji služeb

Jedná se o práci v ambulantní sociální službě.

Žádáme o zaslání životopisu a motivačního dopisu.

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení. Diakonie Praha si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, případně pracovní pozici neobsadit v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zaslané přihlášky hodnotíme průběžně.

Adresa: Varšavská 738/37, Praha – Vinohrady

Nástup: 15.4.2023 nebo dohodou

Kontakt: Jiřina Korbelová, 734 291 058, korbelova@diakonie-praha.cz

Těšíme se na setkání!

www.diakonie-praha.cz