Když moje fenky vidí zabalenou tašku na canisterapii, už jsou natěšené, říká Zuzana Padevětová

13. ledna 2023

Canisterapie využívá pozitivního působení psa nebo feny na zdraví člověka, jeho psychickou, fyzickou a sociální pohodu. Jedná se o speciální typ léčby, která pracuje s chováním a vlastnostmi, tělesnou teplotou, velikostí, tvarem a pohybem těla psa.

Když moje zlaté fenky vidí zabalenou tašku na canisterapii, už jsou natěšené,  říká canisterapeutka
13. ledna 2023 - Když moje fenky vidí zabalenou tašku na canisterapii, už jsou natěšené, říká Zuzana Padevětová

Základní principem canisterapie je léčebné využití psa k probuzení samoléčitelských schopností člověka. K nim patří psychologické účinky antistresové, antidepresivní a aktivizace pozitivního myšlení v životě. Canisterapie je především pomocná psychoterapeutická metoda v situacích, kdy jiné metody selhávají anebo je nelze použít. Jedná se například o navazování kontaktu s klienty, kteří obtížně komunikují nebo při práci s tělesně, mentálně, emocionálně či jinak hendikepovanými lidmi. Canisterapie působí pozitivně na psychosociální zdraví všech pacientů bez ohledu na věk.

Do denního a týdenního stacionáře Na palubě v pražských Stodůlkách dochází canisterapeutka Zuzana Padevětová spolu s fenkami Eliškou a Fíbí. Ke canisterapii ji přivedla náhoda. „Před dvaceti lety jsem byla se svým synem na hiporehabilitačním táboře. Tam jsem se poprvé seznámila s canisterapií prováděnou plemenem retrívra a do těchto psů jsem se zamilovala. Po návratu z tábora jsem si pořídila svou první fenku zlatého retrívra. Byla úžasná - chytrá, přítulná, neskutečně mazlivá a milovala lidi -  a já se chtěla o tu radost podělit s ostatními lidmi, a to byl první impuls ke canisterapii“, říká Zuzana Padevětová a pokračuje: „retrívři jsou klidné, učenlivé a chytré plemeno. Při výběru psa je pro mě velmi důležitá kvalita chovatelské stanice a moje intuice.“

Je nezbytné, aby mezi psem a psovodem vznikl velmi úzký vztah a spolupráce. Základním předpokladem je poslušnost ze strany psa a jasné respektování autority psovoda. Ze strany psovoda je velmi důležitá znalost psa a důvěra k němu. Pes musí nejen projít běžným výcvikem a vhodnou výchovou, ale prodělat také speciální přípravu a úspěšně složit zkoušku pro zařazení do canisterapeutického týmu. Canisterapeutický výcvik si vede sám majitel psa. Velice důležitá je socializace psa. Ten musí být klidný a vyrovnaný, a hlavně chtít kontakt s lidmi. Musí zvládat základy poslušnosti. Zkoušky skládá po dovršení 18 měsíců, jsou na tři roky a skládají se z několika disciplín. Jedná se o reakce na jiné psy, hluky a pachy, ovladatelnost psa na vodítku a základní poslušnost, odložení psa na vzdálenost tří metrů a jeho přivolání, přinesení předmětu dle výběru psovoda, podávání pamlsků z dlaně a konce prstů včetně reakce na doteky cizí osoby, vzrušivost psa cizí osobou, ukončení hry a přivolání, ovladatelnost psa cizí osobou na vodítku, reakce na osobu s francouzskými holemi a invalidním vozíkem a chůzi vedle něj, ochotu aktivního kontaktu s cizími lidmi a na reakci psa na pohyb figuranta nebo překračování psa cizí osobou,“ vysvětluje Zuzana.

Jednou z metod canisterapie je polohování, které spočívá v těsné fyzické interakci mezi psem a klientem. Vlivem tělesného tepla psa, které je o jeden stupeň Celsia vyšší než tělesná teplota člověka, postupně dochází k prohřátí a uvolnění svalů klientů, což navozuje i uvolnění psychické, spojené s příjemnými pocity klidu a pohody. Spolu s tím se příznivě ovlivňují některé fyziologické funkce.  Významným prvkem léčivého působení psa je empatie, nepodmíněný respekt a láska, které dokáží zvířata projevit. Dotek s živým tvorem a nevědomé uspokojení těchto podvědomých potřeb napomáhá uvedení pacientů do žádoucího duševního rozpoložení. Další důležitou složkou je možnost pozorování a soustředění se na zvířata, což přináší rozptýlení a pomáhá odvádět pozornost od vlastní nemoci. Podle odborníků i zhoršující se zdravotní stav může být přítomností zvířete pozitivně ovlivněn, neboť vede k odhalení skrytých rezerv klienta i v nejtěžších situacích.

Cílová skupina klientů je velmi široká. Pro svou komplexnost je canisterapie využívána u dětí, dospělých i seniorů, u osob s hendikepem a u lidí sociálně vyloučených. Kontakt se psem představuje také účinné rozptýlení pro lidi trpící  psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.Mými klienty jsou žáci Mateřské školky a Speciální základní školy a klienti stacionáře Na palubě v pražských Stodůlkách. Zaměřuji se na AAA – Animal Assisted Activities – aktivity za přítomnosti zvířete, v mém případě fenek, které poskytují příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový anebo terapeutický prospěch zaměřený na zlepšení kvality života klienta“, vysvětluje Zuzana. U lidí s poruchou autistického spektra může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.Já nemám moc klientů s PAS, ale určitě to tak může být. Rozhodující je stupeň hendikepu.“

Jak psi ke své práci přistupují a jakým způsobem odpočívají? „To je také různé. Řekla bych, že moje fenky jsou si své činnosti vědomy, a chovají se jinak doma a v práci. Když vidí zabalenou tašku na canisterapii, už jsou natěšené. Moje psí holky zvládají maximálně tři hodiny terapie a je to na nich znát. Důležité je dbát na životní pohodu zvířat, jejich schopnost udržet si fyzickou a psychickou zdatnost a vyhnout se strádání. Špatné životní podmínky mohou u chovaného zvířete vést k negativním fyziologickým změnám. Moje holky po canisterapii spí,“ říká Zuzana a dodává: „například do tzv. důchodu psi odchází podle toho, jak moc jsou ochotní pracovat. A i u psa může nastat syndrom vyhoření, a pak se musí začít od začátku.“

A co považuji za svůj největší úspěch při canisterapii? Jednou mi maminka žákyně moc děkovala, že její dcera začala vnímat zvířata, a tak si můžou domů pořídit kočičku. Pro mne je pak největším přínosem radost v očích klientů, žáků, učitelů a pracovníků,uzavírá Zuzana.