Jsme součástí rodiny Diakonie ČCE

7. října 2022

Diakonie Praha patří mezi téměř 110 zařízení na území České republiky, které spadají pod mateřskou organizaci - Diakonii Českobratrské církve evangelické.

Jsme součástí rodiny Diakonie ČCE
7. října 2022 - Jsme součástí rodiny Diakonie ČCE

Diakonie ČCE je nestátní nezisková organizace, patří mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb v České republice a je jedničkou ve speciálním školství

Diakonie ČCE propojuje více než 2 000 spolupracovníků na 140 místech v 62 obcích Čech, Moravy a Slezska.

Diakonie už více než 30 let pomáhá těm, kteří se pro svůj věk, zdravotní hendikep, nemoc, osamění, sociální vyloučení či životní krizi neobejdou bez pomoci druhých. Kromě toho se zapojuje do koordinace humanitární pomoci, pomáhá cizincům na České republice a také se věnuje různým projektům a kampaním.

Diakonie ČCE zaměřuje své aktivity zejména na děti, mladé lidi a rodiny v ohrožení, lidi v nouzi, lidi s hendikepem, seniory, umírající a na humanitární a rozvojovou pomoc.

Pomoc Diakonie zastřešuje celý lidský život od narození až do smrti.