Jedeme dál i v nelehkých časech...

18. března 2020

Většina služeb je uzavřených, ale některé jedou dál... Snažíme se vzájemně co nejvíce chránit a roušky vlastní výroby jsou super!

Ve Zvonku funguje Domov pro OZP a Chráněné bydlení, Na palubě zajišťujeme Odlehčovací službu a poradkyně Rané péče Diakonie konzultují na dálku.

Obdiv a respekt všem, kdo se starají o druhé. Nejsou to lehké časy, ale zvládneme to!

Jedeme dál i v nelehkých časech...
18. března 2020 - Jedeme dál i v nelehkých časech...