HoSt Home-start Česká republika na návštěvě v Rané péči Diakonie

1. dubna 2019

V březnu přijala naše pozvání na odbornou poradu paní Vlasta Spilková z organizace HOST Home-Start ČR, která je vedoucí pobočky Praha a metodičkou dobrovolnické práce s rodinou a terénní sociální pracovnicí a videotrenérkou.

Představila nám velmi zajímavou práci celé organizace. Nás zajímala hlavně možnost využívání dobrovolnic s rodičovskou zkušeností, které jsou školeny v HoStu a pečlivě připravovány na práci v rodinách, které využivajijí jejich pravidelnou pomoc a podporu. Jedná se o rodiny s dětmi do 6 let věku. Dobrovolnice pomáhají rodinám v terénu, to znamená, že za nimi jezdí přímo domů, nebo společně tráví čas na hřišti nebo rodinu doprovází na jednání na úřadě či v jiné instituci. Dobrovolnice plní úlohu průvodkyně i praktické pomocnice, “institucionalizované” kamarádky, toho, kdo rodinu motivuje a povzbuzuje, ale přitom ji neúkoluje, ale vyslechne, co rodina aktuálně prožívá, s čím se potýká, o čem přemýšlí. Nabízí pravidelně  společně strávený čas (přibližně 2-3 hodiny 1x týdně), na jehož náplni se společně domlouvá s rodiči nebo jen maminkou.

HoSt Home-start Česká republika na návštěvě v rané péči
1. dubna 2019 - HoSt Home-start Česká republika na návštěvě v Rané péči Diakonie

Práce dobrovolnic je neformální, přesto zaštítěná kvalitní organizací a supervizí. V případě, že je třeba ji doplnit odbornou pomocí, navazují na ni terénní pracovníci ze SPODu (sociálně-právní ochrany dětí), kteří s rodinou pracují dalšími způsoby.

Paní Spilková je speciální pedagog, terapeut a videotrenér. Nabízí také terapeutickou práci a k tomu mimo jiné využívá typizované pomůcky a Metodu Rodina hrou, kterou vyvinula se svými kolegyněmi. Do rodin vozí dobrovolnice také hrací deku s různými postavičkami, kapsami (viz. foto), pomocí které inspiruje rodiče a jejich děti ke společnému zážitku, činnosti, hře.

Host v RP I

Tato organizace nabízí pro rodiny také spolupráci s dalšími službami a institucemi, doprovod u asistovaných kontaktů i vlastní terapeutickou školičku - možnost docházet s dětmi do zařízení, které nabízí terapeuticko-edukativní Montessori program. Také nabízí VTI, metodu pomocí, která se zaměřuje na pozitivní prvky v komunikaci.

Setkání s paní Vlastou Spilkovou bylo pro nás všechny obohacující, přínosné a věříme, že navážeme přátelskou spolupráci. Už nyní víme, kde můžeme služby Hostu nabídkout našim klientským rodinám.

Jana Londinová, poradkyně rané péče