Dobrá zpráva z Paluby. Máme nový snoezelen!

14. dubna 2020

Dobrých zpráv není nikdy dost, proto jsme rádi, že právě teď s Vámi můžeme jednu sdílet. A obzvláště nás těší, protože jde o vylepšení našich služeb. Na palubě ve Stodůlkách máme nově pro klienty snoezelen! Tuto přínosnou novinku nám umožnil Zaměstnanecký fond Citibank Europe. Díky velkorysé finanční podpoře jsme mohli zrealizovat projekt snoezelen ve své pro nás ideální podobě. 

Na Palubě máme nový snoezelen
14. dubna 2020 - Dobrá zpráva z Paluby. Máme nový snoezelen!

Z poskytnutého finančního daru jsme nakoupili řadu speciálních pomůcek. Tato multisenzorická místnost působí na klienty velmi příznivě. Prováděné terapie umožňují klientům nové vjemy, učí je další dovednosti, procvičují smysly, zlepšují komunikaci a přináší relax a zklidnění.

Více celý projekt popisuje v rozhovoru Irena Kovaříková, vedoucí pracoviště Na palubě.

Jaký byl důvod pro zřízení snoezelnu?

K vytvoření konceptu snoezelen nás vedlo zprostředkování intenzivních zážitků, při kterých klienti mohou vnímat formou různých podnětů, své tělo, svůj hlas, doteky atd. Zároveň se učí navazovat sociální kontakt v bezpečném prostředí, prožít přítomný okamžik.

V čem vidíte hlavní přínos snoezelnu, pozitivní dopad na klienty?

Nově vytvořená ucelená multisenzorická místnost je podnětným stimulujícím prostředím pro navázání kontaktu při bazální stimulaci, komunikaci, relaxaci, smyslové vnímání. U některých klientů toto prostředí napomáhá snižovat vnitřní napětí, a tím tak regulovat nevhodné chování. Zároveň  je snoezelen vhodnou náplní volného času.

Mají klienti pobyt ve snoezelnu rádi?

Klienti se do snoezelenu vždy těší, užívají si individuální chvíle, kdy mají pracovníka a prostředí sami pro sebe, lépe se jim komunikuje a je pro ně snazší vyjádřit své potřeby a přání.

Jak často snoezelen využíváte?

Snažíme se o to, aby se každý týden ve snouzelenu prostřídali všichni klienti našich služeb v rámci pracoviště Na palubě -  Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služba.

Kolik klientů snoezelen využívá?

 V současnosti tuto aktivitu využívá pravidelně 16 osob.

Mohla byste uvést příklad aktivit ve snoezelnu?

Snoezelen jako multisenzorická místnost nabízí jednotlivé zrakové, čichové, sluchové, haptické, ale i vibrační, vestibulární a somatické podněty ve speciálně tomu přizpůsobeném prostředí. Aktivita je v této metodě ponechána především na klientech, kteří sami vyhledávají podněty pro sebe zajímavé…

Někteří klienti formou hry mohou procvičovat základy trivia:

  • Rozvoj komunikace
  • Zpívání jména pro uvědomění si toho, kdo jsem – uvědomění si vlastního JÁ
  • Relaxace v klidu v příjemném a bezpečném prostředí
  • Procítění vjemů různými smysly, což umožňují pomůcky (světlo, vibrace, zvuky…)
  • Čtení – poznávání písmen, vyslovování a skládání jména, přiřazování obrázků - zvíře, věc, činnosti k začátečnímu danému písmenu (P- Pes, P-Peřina, P-praní)
  • Počítání – řazení číslic na číselné ose, sčítání a odčítání s názorem, třídění dle velikosti, tvaru a počtu
  • Malování na zrcadlo pěnou, opakování pohybu ruky
  • Bazální stimulace
  • Hra na malé hudební nástroje
  • Promítání fotografií a videa

Máte nějakou opravdu speciální aktivitu, kterou ve vašem snoezelenu používáte?

Velmi oblíbené je vibrační lůžko  -  pomocí propojení reprobedny s vibrační podložkou (která je umístěna v matraci) klienti vnímají hudební vibrace (styl hudby), které se přenáší po celé ploše podložky, na které leží.

Klienti využívají snoezelen spíše indviduálně nebo i pro skupinové terapie?

Klientům více vyhovují individuální aktivity, je to čas věnovaný pouze jim a jejich potřebám.

Je v místnosti nějaká pomůcka, která je obzvláště oblíbená?

Jak jsem se již zmínila je to zejména vibrační podložka, 

Dále je to malá harfička kantela (harfička má příjemný a uklidňující zvuk) -  klientům pomáhá při rozvoji komunikace, jemné motoriky, vnímá jemné vibrace.

Často využíváme dataprojektor, jehož pomocí promítáme klientům na stěnu fotografie, klienti poznávají své kamarády,zpětně si připomínají aktivity, které proběhly a mají je rádi. Dále promítáme relaxační videí, která navodí pozitivní náladu a klid, či videa stimulující pro následnou kreativní tvorbu.

Plánujete snoezelen dále rozvíjet, jak?

Velice děkujeme za finanční podporu Zaměstnaneckému fondu Citibank Europe, díky němuž jsme mohli tuto multisenzorickou místnost vybavit různými pomůckami, které umožňují našim klientům poznávat sebe, okolí, lépe komunikovat, cítit se v klidu a bezpečně a také navazovat vztahy tolik důležité pro každého člověka.

 

Citibank Europe