Dnes je Světový den sociální práce. Zamysleme se a poděkujme!

16. března 2021

Na dnešek připadá Světový den sociální práce. My v Diakonii Praha si velmi vážíme práce našich kolegů i těch ostatních, kteří jsou denně k dispozici lidem, kteří potřebují podporu a pomoc. Všem, kdo pracují v sociálních službách, chceme i touto formou poděkovat a vyvěšujeme pro ně „Srdce pro sociální pracovníky“. 

Dnes je Světový den sociální práce. Zamysleme se a poděkujme!
16. března 2021 - Dnes je Světový den sociální práce. Zamysleme se a poděkujme!

Sociální služby, sociální péče a lidé, kteří tuto práci vykonávají, jsou výraznou a nepostradatelnou složkou společnosti. Zkusme si uvědomit, o kolik se jedná lidí. Kolik máme sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pečovatelů a asistentů...  A hlavně kolik máme lidí, o něž pečují a starají se. Velká skupina naší společnosti potřebuje pomoc druhých. Ženy a muži pracující v oblasti sociálních služeb zasvěcují svůj život, čas a úsilí péči o druhé lidi. Dávají jim podporu a snaží se jim dopomoci ke kvalitnímu a důstojnému životu. Mnohdy se jim nedostává dostatečného uznání od okolí. Mnohdy jejich práci naštěstí okolí cení. My se snažíme ukazovat, jak hodnotná, smysluplná a zároveň náročná tato práce je. Moc si jí vážíme a děkujeme za ni, Vám všem, kdo se na ní podílíte!

 

Světový den sociální práce