Den se studentkami a studenty

7. února 2023

V Diakonii Praha vítáme a vytváříme příležitosti pro setkávání se se studentkami a studenty sociálních oborů. Propojování škol, vyučujících a studentů s naší organizací a spolupracovníky vnímáme jako velmi obohacující a přínosné.

Den pro
7. února 2023 - Den se studentkami a studenty

Tentokrát jsme se potkali se žáky 3. ročníku Střední odborné školy pro zrakově hendikepované v Praze-Jinonicích, které jsme pozvali do našich služeb Na palubě.

Na první pohled nás zaujal téměř vyrovnaný počet dívek a mladých mužů ve skupině, to vedlo k otevření diskuze nad motivací ke studiu tohoto oboru a představám o dalším profesním, životním směřování. Odpovědi byly otevřené a přímé, toho si ceníme. Studenti zmiňovali dobrovolnické aktivity, ke kterým je často přivedla nějaká silná osobní zkušenost.

A jak jsme si užili společný čas? Představili jsme Diakonii ČCE, její aktivity na území České republiky i v zahraničí, prošli jsme se její téměř 160letou historií. O Diakonii Praha jsme si pak povídali formou kvízových otázek. Uvědomění si vlastní jedinečnosti a zároveň respekt k ostatním jsou pro dobrou spolupráci naprostou nezbytností. Studenty jsme proto zapojili do workshopu zaměřeného na naslouchání druhých i sebe. Kolegyně Judita Hačecká studenty provedla stacionářem a odlehčovací službou slovem i fyzicky.

Společné chvíle jsme si užili a těšíme se další setkání!