Děkujeme za podporu

9. září 2019

Pracoviště rané péče Diakonie pro Plzeňský kraj vykročilo do nového školního roku pěkně svižným tempem.  Přestěhovali jsme, s vydatnou pomocí kolegů,  kancelář ze sklepních prostor v Sušici do budovy úřadu práce v Horažďovicích. Je to velká změna.

Ve stejný den nastoupila na horažďovické pracoviště nová kolegyně. Na rozšíření týmu v Plzeňském kraji se čekalo dlouho a netrpělivě. Za to, že se mohlo konečně uskutečnit, děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti, která nás podpořila grantem z prostředků The VELUX Foundations.

VPD_logo_CMYK THE VELUX FOUNDATIONS_logo NROS_CMYK_logo

Děkujeme za podporu
9. září 2019 - Děkujeme za podporu