Dejvické křeslo pro hosta!

21. ledna 2020

Přijďte na setkání se strahovským opatem Danielem Peterem Janáčkem.

23. ledna 2020 od 19 hod., Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6-Dejvicích.

Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude použit pro Diakonie Praha

Děkujeme!

Dejvické křeslo
21. ledna 2020 - Dejvické křeslo pro hosta!