Středisko Diakonie Praha

Diakonie ČCE – středisko Praha je právnickou osobou, evidovanou v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR pod zn. 9-291/2003-15222. Používá kromě svého oficiálního názvu, v plném znění, rovněž zkrácený „obchodní“ název Diakonie Praha, a to zejména v komunikaci s veřejností a donátory.

Zřizovatelem Diakonie Praha je Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelické (Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město) založené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péče a dalších obecně prospěšných služeb.

Diakonie Praha je tu od roku 1990 pro děti, mládež a dospělé s postižením a jejich rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby:

AMBULANTNÍ: Denní stacionář (pracoviště Strašnice, Stodůlky), Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická dílna, Centrum denních služeb, Raná péče

TERÉNNÍ: Raná péče

POBYTOVÉ: Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Diakonie Praha je umožnit dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením prožívat důstojný život. Na základě jejich přání, potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí s aktivní podporou. Společně sdílíme každodenní maličkosti, úspěchy a radosti.

Vedení střediska

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Správní radaMgr. Jakub Suchel (předseda), Bc. Michaela KunzováAndrea Vachtlová DiS.

Dozorčí rada: Kryštof Sýkora (předseda), Daniela Caldová, Alena Kunová, Zdeňka Brunnerová, Hana Janečková, Martin Řeháček, Petra Innemanová, Vladimír Kněžek, Josef Provazník

 

Kontakty

Diakonie ČCE - středisko Praha
Vlachova 1502/20
Praha 13
15500

Telefon: 235 517 303, 235 312 979
Mobil: 777 910 557
E-mail: %mEoU7ic-7c-U75c-gvoM%h738kmb
Www: http://www.diakonie-praha.cz/
Datová schránka: uzy6qac

Další údaje

: 62931270
Číslo účtu: 0127747339/0800

Statutární zástupce

Ředitel/ka: Mgr. Jakub Suchel