Nadace a nadační fondy

Partneři roku 2019

Nadace rozvoje občanské společnosti

www.nros.cz

Projekt Rané péče Diakonie Praha - Rozšíření přímé péče pro rodiny Plzeňského kraje je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations (celkem 700 000 Kč v průběhu roku 2019 a 2020).

THE VELUX FOUNDATIONS_logo           VPD_logo_CMYK        NROS_CMYK_logo

 

Nadace J.V.J. 2017

Dar v hodnotě 125 608 Kč na pořízení multisenzorického prostoru snoezelen pro Stacionář Ratolest.

Nadace J. V. J. 2017

Život dětem

www.zivotdetem.cz

Věcný dar v hodnotě 64 184 Kč v podobě speciálních pomůcek pro Ranou péči Diakonie.

Život dětem

Nadace Charty 77 (Konto Bariéry)

www.kontobariery.cz

Věcný dar v hodnotě 20 000 Kč v podobě speciálních pomůcek pro Ranou péči Diakonie.

Konto Bariéry

 

ZEMĚ z.s.

www.nanous.cz

Věcný dar v hodnotě 6 000 Kč v podobě speciálních pomůcek pro Ranou péči Diakonie.