Nadace a nadační fondy

Partneři roku 2021

Nadační fond Tesco

Nadační fond Tesco podpořil službu Domov pro osoby se zdravotním postižením částkou 20 000 Kč určenou na nákup zahradního vybavení (venkovní sezení, gril atd.)

Nadační fond Tesco

Partneři roku 2020

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek z benefiční akce Skautské bruslení, celková částka 22 000 Kč je určena na pořízení tabletu pro klienty s postižením.

Nadace Divoké husy

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti

 

Nadační fond Tesco

Nadační fond Tesco podpořil službu Raná péče Diakonie částkou 30 000 Kč určenou na nákup speciálních pomůcek.

Nadační fond Tesco

Nadace J.V.J. 2017

Dar v hodnotě 145 477 Kč na pořízení zvedacích systémů pro dvě služby Diakonie Praha.

Nadace J. V. J. 2017

 

Partneři roku 2019

Nadace rozvoje občanské společnosti

www.nros.cz

Projekt Rané péče Diakonie Praha - Rozšíření přímé péče pro rodiny Plzeňského kraje je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations (celkem 700 000 Kč v průběhu roku 2019 a 2020).

THE VELUX FOUNDATIONS_logo           VPD_logo_CMYK        NROS_CMYK_logo

 

Otto per Mille

ve spolupráci s Diakonie ČCE

Finanční podpora 496 239 Kč na rekonctrukci Odlehčovací služby Na palubě.

Otto per Mille

 

Nadace J.V.J. 2017

Dar v hodnotě 125 608 Kč na pořízení multisenzorického prostoru snoezelen pro Stacionář Ratolest.

Nadace J. V. J. 2017

Život dětem

Věcný dar v hodnotě 64 184 Kč v podobě speciálních pomůcek pro Ranou péči Diakonie.

Život dětem

Nadace Charty 77 (Konto Bariéry)

Věcný dar v hodnotě 20 000 Kč v podobě speciálních pomůcek pro Ranou péči Diakonie.

Konto Bariéry