Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba pro dospělé osoby s kombinovaným postižením. Naše sociální služba pomáhá těmto lidem při získávání, udržování a rozvíjení dovedností, které jsou potřebné pro běžný život. Uživatele našich služeb podporujeme tak, aby byli schopni si nalézt a udržet pracovní místo. Cílem služby je pomoci našim klientům žít běžným životem svých vrstevníků a smysluplně trávit svůj volný čas.

V průběhu poskytování služby sociálně terapeutické dílny je naše podpora směřována k začleňování uživatelů do běžného života. Zaměřujeme se na podporu v komunikaci, řešení běžných životních situací, na pracovní a aktivizační činnosti, péči o svou osobu a samostatnost, na podporu a pomoc při hledání pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času.  Pracovní návyky a dovednosti jsou rozvíjeny zejména formou drobných ručních prací,  nácvikem běžného úklidu, dále práce s keramickou hlínou, textilem a prodejem vyrobených výrobků. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, ale současně podporujeme týmovou spolupráci.

Cílová skupina

Dospělí lidé s kombinovaným postižením od 18 do 64 let.

Dokumenty ke stažení 

Korespondenční adresa

Sociálně terapeutická dílna Praha
Mohylová 1965
Praha 13 - Stodůlky
15500

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Vendula  Koptyšová
Telefon: 731 445 534
Mobil: 731 445 534
E-mail: ZbyxRYUSZbnu5.~_RiEkYZ29g
Www: www.diakonie-praha.cz

Otevírací doba

Službu mohou klienti využívat každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.