Raná péče Diakonie

Raná péče Diakonie je terénní a ambulantní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra v raném věku (do 7 let). Kromě individuálních konzultací v rodinách pořádá služba též kurz znakování a provozuje půjčovnu pomůcek.

Raná péče Diakonie sídlí v Praze, detašovaná pracoviště se nacházejí v Děčíně a Sušici.

Službu poskytujeme ve 4 krajích, a to v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Cílová skupina

Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let (děti s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra).

Dokumenty ke stažení 

www.rana-pece.cz

Korespondenční adresa

Raná péče Diakonie
Machatého 683/10
Praha 5 - Hlubočepy
15200

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Mgr. Anna Slováčková
Telefon: 235 518 392
Mobil: 731 633 025
E-mail: 4gsyQOQjWgnf637_T-M
Www: www.rana-pece.cz

Otevírací doba

Koordinátorka služby:
Petra Dušánková
731 668 406
info@rana-pece.cz

Detašovaná pracoviště:
Jindřichova 337, 405 02 Děčín
Mírové nám. 19, 341 01 Horažďovice