Odlehčovací služba Na palubě

Odlehčovací služba Na palubě je ambulantní a pobytová sociální služba, jejímž posláním je:

  • odlehčit rodině či dalším osobám při péči o osoby se sníženou soběstačností
  • posilovat udržování přirozených vazeb na rodinné prostředí
  • zachovávat individuální přístup a rozvíjet mezilidské vztahy

Cílová skupina

Děti, mládež a dospělí s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.

Dokumenty ke stažení / popis realizace, provozní řád, ceník, smlouva, atd.

Korespondenční adresa

Odlehčovací služba Na palubě
Vlachova 1502/20
Praha 13 - Stodůlky
15500

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Irena Kovaříková
Telefon: 235 312 981
Mobil: 723 187 727
E-mail: %mnmZ~d7~7c-U75c-gvoM%h738kmb
Www: www.diakonie-praha.cz

Otevírací doba

Služba je poskytována v závislosti na kapacitě zařízení pobytově i ambulantně, pondělí-čtvrtek od 7:00 do 22:00, v pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Kontaktní osoba: Bc. Jan Smejkal, smejkal@diakonie-praha.cz, 723 187 727.