Poslání:

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním  postižením ve věku od 18 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu většinové společnosti, a to jak v oblasti bydlení, zaměstnání, trávení volného času a dalších oblastech se životem souvisejících. Celoroční služba jim v tomto čase poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka.

Cíle:

1, zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost uživatelů služby a umožnit jim v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života spolčenosti (např. zapojení do kulturního a společenského dění, pracovního procesu, apod.)

2, snížit u uživatelů služby závislost na pomoci druhé osoby až do té míry, že jsou uživatelé schopni přechodu do čerpání terénní služby (služba s vyššími nároky na uživatelovu soběstačnost).

3, informování veřejnost o nabídce našich služeb veřejnosti o nabídce našich služeb (i-registr MPSV, webové stránky, facebook, letáky, inzerce, články v regionálním tisku, spolupráce s partnerským sborem ČCE).

Cílová skupina:

Lidé s mentálním postižením ve věku od 18 let.