CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB (CDS)

Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba určená dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let. Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje v rozvoji nebo udržení dosud získaných schopností a dovedností, dále pak v rozvíjení nových pracovních a dalších návyků dobrých pro běžný život. Zaměřuje se na zvládání soběstačnost, komunikačních a sociálních dovedností. Uživatelům pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím.

Dokumenty ke stažení / popis realizace, provozní řád, ceník, smlouva, atd.

Korespondenční adresa

Centrum denních služeb
Šípková 1838/1
Praha 4 - Krč
14200

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Veronika  Králová DiS.
Telefon: 739 244 775
E-mail: Y_FjGK8aWdBxZ30h~8ukO1p

Otevírací doba

Služba je k dispozici od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00.