CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB ZVONEK (CDS)

Centrum denních služeb Zvonek je ambulantní sociální služba určená dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let. Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje v rozvoji nebo udržení dosud získaných schopností a dovedností, dále pak v rozvíjení nových pracovních a dalších návyků dobrých pro běžný život. Zaměřujeme se na zvládání soběstačnosti, komunikační a sociální dovednosti, trénink paměti a kognitivních funkcí, proces vlastního rozhodování a zlepšení jemné motoriky. Uživatelům služba pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím.

Dokumenty ke stažení 

Korespondenční adresa

Centrum denních služeb Praha
Šípková 1838/1
Praha 4 - Krč
14200

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Veronika  Králová DiS.
Telefon: 739 244 775
E-mail: Y_FjGK8aWdBxZ30h~8ukO1p
Www: www.diakonie-praha.cz

Otevírací doba

Služba je k dispozici od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00.