Dar s velkým D pro stacionář Na palubě

2. listopadu 2017

Dar s velkým D je celodiakonická sbírka, během kteríé každý měsíc vybíráme na jiný smysluplný účel a každý měsíc tak můžete podpořit potřebné v různých zařízeních a službách Diakonie. Sbírka Dar s velkým D každoročně podpoří 12 projektů celkovou částkou zhruba půl milionu korun. (převzato z webu Diakonie ČCE).

Dar s velkým D pro stacionář Na palubě
2. listopadu 2017 - Dar s velkým D pro stacionář Na palubě

Pro měsíc listopad bylo vybráno naše zařízení - stacionář Na palubě pro mladé dospělé s postižením - do kterého bychom nyní rádi pořídili hi-fi věž. Tu bychom využili při muzikoterapii.

Hudba může v člověku vyvolávat velmi rozličné emoce jako je radost, smutek, vztek apod. Prostřednictvím hudby můžeme vyjádřit své emoce, které nejsme schopni vyjádřit verbálním způsobem. Proto je muzikoterapie součástí každodenního programu našeho stacionáře.

Přispějte a rozezvučte naši posádku! Darovat můžete nyní na: https://goo.gl/EBQ8zS.