Středisko Diakonie Praha

Diakonie Praha je jedním ze tří desítek zařízení Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od roku 1994 poskytujeme sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Poskytujeme sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby:

AMBULANTNÍ: denní stacionář - pracoviště Strašnice, Stodůlky, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna

TERÉNNÍ: raná péče

POBYTOVÉ: týdenní stacionář, odlehčovací služba

 

Vedení střediska

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Správní radaMgr. Jakub Suchel (předseda), Irena Kovaříková, Iva Procházková

 Dozorčí rada: Daniela Caldová (předsedkyně), Zdeňka Brunnerová, Hana Janečková, Alena Kunová, Martin Řeháček, Kryštof Sýkora

 

Pomoc má mnoho tváří, vyberte si tu Vaši: