Středisko Diakonie Praha

Diakonie Praha je jednou ze středisek Diakonie ČCE. Od roku 1994 je tu pro děti, mládež a dospělé s postižením a jejich rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby:

AMBULANTNÍ: denní stacionář - pracoviště Strašnice, Stodůlky, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, centrum denních služeb

TERÉNNÍ: raná péče

POBYTOVÉ: týdenní stacionář, odlehčovací služba, chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Právní forma: Evidovaná právnická osoba registrovaná u MK ČR pod zn. 9-291/2003-15222.

Poslání

Posláním Diakonie ČCE - střediska Praha je podpora dětí a dospělých osob s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků. Podpora a péče je našim uživatelům poskytována ve všech oblastech, které sami nezvládají, ale zároveň jsou podporováni v co největší samostatnosti.

Vedení střediska

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Správní radaMgr. Jakub Suchel (předseda), Bc. Michaela KunzováAndrea Vachtlová DiS.

Dozorčí rada: Daniela Caldová (předsedkyně), Zdeňka Brunnerová, Hana Janečková, Alena Kunová, Martin Řeháček, Kryštof Sýkora

 

Kontakty

Diakonie ČCE - středisko Praha
Vlachova 1502/20
Praha 13
15500

Telefon: 235 517 303, 235 312 979
Mobil: 777 910 557
E-mail: %mEoU7ic-7c-U75c-gvoM%h738kmb
Www: http://www.diakonie-praha.cz/
Datová schránka: uzy6qac

Další údaje

: 62931270
Číslo účtu: 0127747339/0800

Statutární zástupce

Ředitel/ka: Mgr. Jakub Suchel

Fakturační adresa

Diakonie ČCE - středisko Praha
Vlachova 1502/20
Praha 13
15500