Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Týdenní stacionář

Dolní Moravice 25, Rýmařov, 79501
Telefon: 554230503
E-mail:ZhFjGK8aWdBxZ329g
Vedoucí služby:Renáta Bršťáková - vedoucí služby
Url:www.diakonierymarov.cz/poskytovane-sluzby/tydenni-stacionar
Druh služby: Sociální služby
Typ služby: Týdenní stacionáře
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Činnosti: Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským pro
Fakultativní služby:Kadeřník, pedikúra, masáže, zapůjčení kompenzačních pomůcek, kopírování písemností, využívání el. spotřebiče, doprovod k lékaři, na nákupy apod.

Seznam zařízení:

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU