Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna je služba sociální prevence – je tedy bezplatná. Svůj program zaměřuje na lidi s postižením. Podporuje je v začlenění do majoritní společnosti zejména ve využívání veřejných služeb, pracovním začlenění a v oblasti sebeobsluhy.

 

Uživateli jsou mladí lidé, absolventi praktických škol a speciálních odborných učilišť, kteří v době vstupu do služby nejsou vzhledem ke svým dovednostem, schopnostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném, asistovaném, či chráněném zaměstnání.

 

Náplň programu je podpora uživatele v rozvoji takových pracovních návyků a sociálních dovedností, které jim usnadní nalezení a udržení pracovního místa na trhu práce (dochvilnost, pravidelný režim, vytrvalost, komunikativnost, pečlivost, ohodnocení vlastní práce apod.).

 

Cílem sociálně terapeutické dílny je:

  • samostatnost uživatele
  • zařazení uživatele na trh práce
  • individualizovaná podpora pracovních návyků
  • individualizovaná podpora rozvoje sociálních dovedností
  • individualizovaná podpora rozvoje manuálních dovedností
  • informovat a podporovat účast na akcích vhodných dané skupině

 

Dokumenty sociálně terapetické dílny:

Veřejný závazek STD 2016.pdf 

 

Kontakt:

Ing. Jana Salcmanová - vedoucí služby

Mohylová 1965
155 00, Praha 13 - Stodůlky
tel: 251 622 228

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU