Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Raná péče

Raná péče Diakonie je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku.

 

Poslání naší služby:

Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte.

Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých představ.

 

Kdo se může na nás obrátit?

Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let
• s diagnostikovaným postižením (např. genetickým nebo neurologickým, s pervazivní vývojovou poruchou);
• se závažným opožďováním ve vývoji;
• ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik).
 
Naše pracoviště získalo osvědčení o kvalitě poskytovaných služeb od profesní organizace  Asociace pracovníků v rané péči  www.aprp.cz
 
 

Kontakt:

Mgr. Alena Kunová - vedoucí služby

Machatého 683/10
152 00, Praha 5 - Hlubočepy
tel: 235 518 392
 
logo_nove – kopie

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU