Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Odlehčovací služba v Praze Stodůlkách

Poslání

Posláním odlehčovací služby Na palubě zřízené Diakonií ČCE ve Stodůlkách je odlehčit rodině či dalším osobám při péči o osoby se sníženou soběstačností (osoby s mentálním a kombinovaným postižením), a to od pondělí do pátku dle přání a potřeb rodiny a možností stacionáře s ohledem na kapacitu služby. Stejně jako u obou forem stacionáře je dále posláním služby posilovat udržování přirozených vazeb na rodinné prostředí a umožnit využívání služeb dostupných veřejných institucí; zachovávat individuální přístup a rozvíjet mezilidské vztahy.

 

Popis realizace služby

Klienty jsou děti a mladí dospělí s těžšími formami mentálního a/nebo kombinovaného postižení včetně autismu. Služba je poskytována v pracovních dnech roku, s výjimkou vánočních prázdnin a 20 pracovních dnů v době letních prázdnin. Důvodem je nemožnost zajištění stravování, které připravuje speciální škola. Služba je poskytována v rámci výše stanovených dní u ambulantní služby od pondělí do čtvrtka od 7:00 do 22:00, v pátek do 17:00. Pobytová služba funguje od pondělí od 7:00, následně 24 hod denně až do pátku do 17:00.

 

Základním cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nezbytný odpočinek, zároveň také umožnit uživatelům učit se zvládat krátkodobé odloučení od rodiny a trávit volný čas se skupinou vrstevníků. Službu využívají někteří uživatelé pravidelně např. jeden den nebo několik hodin týdně, ale také nepravidelně např. jeden – dva týdny vcelku včetně přespání za rok, podle potřeb pečující rodiny. Klienti se v době svého pobytu účastní dle svých možností a přání programu nabízeného klientům denního a týdenního stacionáře vzhledem k tomu, že služba je poskytována ve stejných prostorách.

 

Do nabídky aktivit v rámci služeb patří dopoledne individuální fyzioterapie, canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie nebo perličková lázeň. Uživatelé zde mají k dispozici kvalitní rehabilitační a kompenzační pomůcky, audio a videotechniku, PC a materiál pro různé aktivity. Školenými pracovníky jsou uplatňovány koncepty bazální stimulace a snoezelenu. Všichni pracovníci kladou důraz na co největší podporu samostatnosti a využití osobního potenciálu klientů, a to v souladu s osobním cílem každého z nich stanoveného již při uzavírání smlouvy. Kapacita služby je omezená na 4 klienty pobytové služby v jeden den a 2 klienty ambulantní služby v jeden čas. Celkový počet klientů omezen není.

 

Dokumenty odlehčovací služby

popis realizace 8.10.2015 - odlehčovací služba

provozní řád 1.6.2015 - odlehčovací služba

žádost 8.10.2015 - odlehčovací služba

smlouva vzor 2016 - odlehčovací služba

ceník 1.9.2015 - odlehčovací služba

Veřejný závazek OS 2016.pdf

 

Kontakt

Mgr. Markéta Štromerová - vedoucí služby

Vlachova 1502/20
155 00, Praha 13 - Stodůlky
tel: 235 312 981
 

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU