Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Denní stacionář

Strmá 26, Vsetín, 75501
Telefon: 571999407
Mobil: 739332964
E-mail:-kFkX~l7ToFo-7d6LTqsR9ef4.kmb
Vedoucí služby:Mgr. Milena Orságová - vedoucí služby
Url:www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory/denni-stacionar-zahrada
Druh služby: Sociální služby
Typ služby: Denní stacionáře
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování služby: ambulantní
Činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně tera

Posláním Denního stacionáře ZAHRADA Diakonie ČCE – střediska Vsetín je pomoc lidem ze Vsetína a blízkého okolí starším 50 let se syndromy demence, poruchami paměti a sníženou schopností orientace, k dosažení či udržení dobré kvality života

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU