Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Denní stacionář "Na palubě" v Praze Stodůlkách

Poslání

Posláním denního stacionáře Na palubě zřízeného Diakonií ČCE ve Stodůlkách je poskytovat pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností (osobám s mentálním a kombinovaným postižením) ve formě zajištění možnosti každodenního zaměstnání různými činnostmi, které zahrnují nácviky sebeobsluhy, terapie a další volnočasové aktivity. Dále posilovat udržování přirozených vazeb na rodinné prostředí a umožnit využívání služeb dostupných veřejných institucí; zachovávat individuální přístup a rozvíjet mezilidské vztahy. Služba je poskytována od pondělí do pátku denně od 7:00 do 16:00 hodin.

Popis realizace služby

Služba je poskytována celoročně vždy od pondělí do pátku v době od 7:00 do 16:00 hod. Klienty jsou osoby s těžší formou kombinovaného postižení ve věku 19 – 45 let.

 

Nabízena je škála pravidelných aktivit, např. výtvarná činnost, vaření, procvičování jemné a hrubé motoriky, vycházky, relaxace apod. Školenými pracovníky je uplatňován koncept bazální stimulace a snoezelenu. Činnosti jsou realizovány v souladu s osobními cíli obsaženými v individuálních plánech, které jsou tvořeny týmem pracovníků za aktivní účasti klientů a jejich zákonných zástupců. Do nabídky aktivit v rámci služby dále patří individuální fyzioterapie, canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie nebo perličková lázeň. Klienti zde mají k dispozici kvalitní kompenzační pomůcky, audio a videotechniku, PC a materiál pro různé aktivity. Samozřejmostí je zajištění potřebná podpora při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. V rámci denního stacionáře je poskytována strava zahrnující oběd a 2x svačinu (dopolední a odpolední). Pracovníci kladou důraz na co největší podporu samostatnosti a využití osobního potenciálu klientů.

 

Dokumenty denního stacionáře

Popis registrace DS 1.7.2016.pdf

Provozní řád DS 1.7. 2016.pdf

Žádost o službu DS 1.7.2016.pdf

Smlouva DS 1.7.2016.pdf

Ceník DS 1.7.2016.pdf

Veřejný závazek DS 2016.pdf

Kontakt

Mgr. Markéta Štromerová - vedoucí služby

Vlachova 1502/20
155 00, Praha 13 - Stodůlky
tel: 235 312 981
 
Na palube - logo

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU