ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

STŘEDISKA dIAKONIE pRAHA

Na této stránce jsou ke stažení základní dokumenty organizace. Dokumenty poskytovaných sociálních služeb jsou ke stažení v rámci popisu jednotlivých služeb.

Statut

Zřizovací listina

Výpis z evidence Ministerstva kultura ČR

Registrace služeb