Diakonie Praha
Proč jsem dobrovolníkem

Proč jsem dobrovolníkem?

Ke konci roku 2012 jsem ve stodůleckém stacionáři plnila povinnou praxi v rámci bakalářského studia. Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila, např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi komunikovat.

Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti. Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.

Dobrovolnice Monča

výukové pracoviště
Výukové pracoviště Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce

Výtěžek z charitativního bazaru NATO v Bruselu pomůže postiženým dětem v Čechách

Výtěžek z charitativního bazaru NATO v Bruselu pomůže postiženým dětem v Čechách
6. 2. 2014

Letos poprvé se část výtěžku z dobročinného bazaru (NATO Charity Bazaar), který se koná každým rokem v prostorách vojenského velení NATO v Bruselu, dostane mezi potřebné v České republice. Ze sedmnácti mezinárodních a šesti belgických charitativních organizací byla obdarována také Raná péče Diakonie Stodůlky v Praze 5.

Zástupkyně této neziskové organizace si koncem ledna přijely do Bruselu převzít šek v hodnotě 10 tisíc eur. Získané prostředky jim umožní pořídit rehabilitační pomůcky a speciální hračky pro děti s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením.

 

Trojici žen, které pomáhají rodinám pečujícím o postižené děti, přijal těsně před slavnostním ceremoniálem při předávání peněžních darů generálmajor Jiří Baloun, vojenský představitel ČR při NATO a EU v Bruselu. „Jsem moc rád, že váš projekt byl vybrán a ohodnocen tak významnou částkou. Věřím, že peníze vám pomohou při vaší záslužné práci. Jste první českou organizací, která využila možnost požádat o peněžní dar z výtěžku této významné charitativní akce. Stali jste se tak vzorem pro ostatní,“ ocenil generál Baloun snahu zaměstnanců Diakonie. Při krátkém setkání na půdě českého vojenského zastoupení zazněla i děkovná slova na adresu vojáků, kteří se společně se svými manželkami a partnerkami každým rokem do této akce zapojují. Prodejem tradičního českého skla a porcelánu nebo gastronomických specialit pomáhají shromáždit prostředky, které jsou pak rozděleny mezi organizace pečující o postižné a nemocné lidi.

 

Výroční bazar s dlouholetou tradicí je společenskou událostí, které se účastní většina členských a partnerských zemí NATO, což jsou v současné době čtyři desítky států. „Je to nádherná a nezapomenutelná událost, kterou si všichni pokaždé užijeme. Zároveň je však příležitostí shromáždit peníze na podporu vybraných charitativních organizací,“ řekla v úvodu slavnostního ceremoniálu Jimmie Bradshaw, prezidentka výboru NATO Charity Bazaar, a dodala: „Od roku 2005 jsme díky štědrosti účastníků a sponzorů mohli dvěma stovkám charit věnovat přes jeden milion eur. A v minulém roce se nám podařilo získat až 191 tisíc eur, což je víc než v kterémkoliv předchozím roce. Jsem šťastná a hrdá, že tento dar můžeme tentokrát rozdělit šesti belgickým a sedmnácti mezinárodním projektům.“ K zástupcům vybraných organizací, kteří si přijeli do Bruselu převzít šeky, promluvila i patronka Anna-Mette Rasmussen, manželka generálního tajemníka NATO. Dojetí neskrývala ani čestná viceprezidentka Kati Schmidt, která snahu dobrovolníků a velkorysost dárců přirovnala ke kapce v moři, z níž se postupně stává vlna.

 

Pomáháme rodinám tak, aby v budoucnu naši pomoc nepotřebovaly

Deset tisíc eur, které získalo pro svůj projekt středisko Diakonie Stodůlky, poslouží jako základ pro vytvoření speciálního skladu s pomůckami a hračkami na míru specifickým potřebám dětí se zdravotním postižením. „Jsme šťastni, že náš projekt získal takovou podporu. Všem, kteří se o to zasloužili, moc děkujeme. Získané peníze nám umožní nakoupit různé typy pomůcek, jako jsou chodítka nebo polohovací zařízení. Rodiče postižených dětí si je budou moci zapůjčit a předem vyzkoušet, aby zjistili, který typ bude vyhovovat potřebám jejich dítěte nejlépe. Je to pro ně opravdu neocenitelná pomoc, protože až doposud museli zdlouhavě objíždět různé firmy, aby našli pomůcku na míru,“ vysvětluje vedoucí služby Raná péče Alena Kunová a neopomene dodat: „Naše poděkování patří i Pavlu Suchanovi z vojenského pracoviště, který mimo jiné oslovil i naši charitativní organizaci, upozornil nás na možnost ucházet se o charitativní příspěvek a pomohl s administrativními úkony při podávání projektu.“

 

Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní sociální službou pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, případně kombinovaným postižením v raném věku. Péče je poskytována v domácím prostředí rodiny a je zdarma. Jde o pomoc rodinám zorientovat se v náročné situaci. Cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ. „Filozofie naší služby je nenápadná a dala by se shrnout do jedné věty. Snažíme se rodinám pomáhat tak, aby později naši pomoc nepotřebovaly a samy si věděly rady,“ doplňuje Alena Kunová. V současné době nabízí sedm pracovnic Rané péče svoji pomoc 155 rodinám z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje, za kterými však dojíždí. Doprava za klienty je také jednou z položek v rozpočtu, na kterou organizace musí pracně shánět peníze.

 

Šanci mají i ostatní organizace

Podobně jako Raná péče Diakonie Stodůlky mohou požádat o příspěvek na svůj projekt i další neziskové a nevládní organizace, které mají registraci platnou alespoň jeden rok. Do seznamu žadatelů mohou být zařazeny i malé, nezávislé organizace s maximálními příjmy ve výši 250 000 eur ročně a s maximálním vlastním kapitálem v hodnotě 1 milion eur. „Organizace musí mít sídlo v některé z členských nebo partnerských zemí NATO, což je i případ naší republiky. Předložené projekty pak členové přípravného výboru NATO Charity Bazaar posoudí z hlediska dlouhodobého přínosu pro co největší počet potřebných lidí,“ vysvětluje Irena Kruntorádová, která působí v přípravném výboru za Českou republiku.

 

Projekty se mohou týkat zdraví, životního prostředí, vzdělávání a jsou určeny na pomoc ženám, dětem, seniorům a handicapovaným lidem. Finanční požadavky se však nesmějí vztahovat na platy zaměstnanců, provozní náklady organizace či výdaje na reklamu, ani na dopravní prostředky a náklady na dopravu. Maximální částka, kterou může žadatel obdržet, je 10 000 eur. „Požadavek je nutné zaslat na adresu charity@natocharitybazaar.org do 1. května kalendářního roku. Na této adrese lze najít i další potřebné informace,“ připomíná Irena Kruntorádova. Pokud je projekt vybrán, finanční dar bývá na účet organizace převeden v prosinci téhož roku. Peníze jsou pak rozděleny na základě hodnocení členů výboru; výtěžek z bazaru je rozčleněn alikvotním podílem. Zástupci obdarovaných organizací jsou pozváni na slavnostní ceremoniál, který se koná v lednu nadcházejícího roku.

 

Finance na podporu charitativních projektů, jejichž největší část tvoří výtěžek z výročního bazaru, jsou shromažďovány po celý rok. Část tvoří zisk z prodeje domácích zákusků a koláčů (Bake Sale) z rukou manželek a partnerek vojenského personálu NATO, který se koná několikrát do roka. Dalším zdrojem je výtěžek z akcí pro děti i dospělé (dětské dny, plesy). Největší část financí však pochází z prodeje tradičního zboží a kulinářských produktů zúčastněných států v době konání výročního bazaru. Nezanedbatelným příspěvkem je také výtěžek z prodaných lístků do tomboly, do které přispívá každý stát několika hodnotnými cenami. Vloni Česká republika věnovala křišťálovou vázu a týdenní pobyt ve vojenském rekreačním zařízení dle vlastního výběru. Cenným zdrojem jsou také příspěvky stálých sponzorů, k nimž patří belgické i nadnárodní firmy, banky, společnosti. Organizátoři NATO Charity Bazaar zpravidla posílají 35% výtěžku belgickým organizacím. Zbylá část, tedy 65%, připadne mezinárodním projektům.

 

zdroj: Blanka Oujezdská, web Armády České republiky, 31. ledna 2014, zde.

foto: Aleš Černík

Podpořte nás

 

 

Na provoz střediska pravidelně přispívají

    

 

NAZEV WEBU